Dział pomocy technicznej Media-Tech - Informacje ogólne

Strona ta jest poświęcona aspektom technicznym produktów Media-Tech.

Informujemy, że większość problemów ze sprzętem można rozwiązać bez konieczności bezpośredniego kontaktu z Producentem.
W przypadku napotkania problemów w użytkowaniu naszych urządzeń odwiedź stronę FAQ, na której zawarte są odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania użytkowników.

W przypadku, gdy nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie skontaktuj się z naszymi specjalistami, gdyż większość problemów ze sprzętem można rozwiązać telefonicznie lub mailowo bez konieczności zgłaszania reklamacji.  W wielu przypadkach pozwoli to na zaoszczędzenie czasu związanego z koniecznością dostarczenia towaru do serwisu i ponoszenia ewentualnych kosztów w przypadku zgłoszenia nieuzasadnionej reklamacji.

Jeśli szukasz sterowników lub instrukcji obsługi prosimy wybierz zakładkę DO POBRANIA na w górnym menu strony.

Kontakt ze wsparciem technicznym dla produktów Media-Tech dostępny jest pod adresem e-mail: support@media-tech.eu.

Zasady składania reklamacji

1. Urządzenie nie wyposażone w kartę gwarancyjną producenta należy reklamować wyłącznie w punkcie sprzedaży z dowodem zakupu. Reklamowany zestaw powinien być kompletny oraz zawierać opis usterki.

2. Urządzenia wyposażone w kartę gwarancyjną producenta można reklamować w punkcie sprzedaży lub reklamować bezpośrednio w serwisie gwarancyjnym Media-Tech. Reklamowany zestaw powinien być kompletny z dowodem zakupu, wypełnioną i podpisaną kartą gwarancyjną oraz opisem usterki. Należy wypełnić formularz reklamacyjny (kliknij aby wypełnić formularz reklamacyjny), wydrukować, podpisać i dołączyć opakowania z reklamacją.

3. Reklamowany produkt zostanie poddany wstępnej ekspertyzie, która ma na celu sprawdzenie czy opisywana przez Klienta usterka występuje oraz czy usterka nie nastąpiła z winy użytkownika. O sposobie i terminie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany w terminie do 14 dni od chwili przyjęcia towaru.

4. Uprawnienia Klienta z tytułu gwarancji wygasają automatycznie w przypadku gdy:

a. wada powstała na skutek zwarcia instalacji elektrycznej, która nie została wywołana nieprawidłowym działaniem produktu,

b. usterka została  spowodowana nieprawidłową instalacją bądź użytkowaniem danego produktu niezgodnie 
z przeznaczeniem lub instrukcją obsługi,

c. usterka została spowodowana przez uszkodzenie mechaniczne produktu dokonane przez klienta.

5. W przypadku, gdy korzystający z gwarancji zgłasza nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd okoliczności czym powoduje wyrządzenie gwarantowi szkody, może zostać zobowiązany do jej naprawienia. W takim przypadku Klient jest zobowiązany do pokrycia gwarantowi poniesionych przez niego kosztów  za czynności jakie gwarant musiał wykonać w związku z  wprowadzeniem go w błąd i zgłoszeniem niezasadnej reklamacji. Koszty za te czynności są  określone w tabeli poniżej. 
Towar po weryfikacji jest odsyłany  na koszt i ryzyko Kupującego.

6. Jeżeli dostarczony produkt nie będzie spełniał wymagań gwarancyjnych, Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany.

7. Za reklamacje niezasadne klient będzie obciążany kosztem wg. poniższego cennika.

Koszty związane ze złożeniem reklamacji niezasadnych (obowiązuje od 25 grudnia 2014r.)
Koszt zapakowanie i odsyłki sprzętu25 PLN
Diagnostyka sprzętu sprawnego75 PLN
Diagnostyka sprzętu uszkodzonego mechanicznie przez klienta50 PLN
Koszt magazynowania nieodebranego urządzenia w serwisie (po 21 dniu od dnia naprawy)2 PLN/dzień


Procedury zgłaszania szkód w przesyłkach
UWAGA!  

 • Zawsze w obecności doręczyciela przesyłki należy sprawdzić, czy towar nie uległ uszkodzeniu w transporcie nawet, gdy opakowanie zewnętrzne nie nosi znamion uszkodzenia.
 • W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności należy w  momencie doręczenia przesyłki  w obecności kuriera sporządzić dokumentację zdjeciową przesyłki.
 • W przypadku składania reklamacji samodzielnie należy wykonać następujące czynności :
 • Wypełnić elektroniczny protokół szkody który znajduje się na stronie internetowej InPost w zakładce Kontakt pod adresem https://inpost.pl/protokol.
 • Następnie, wypełnić elektroniczny protokół reklamacji dostępny pod adresem https://inpost.pl/kontakt/zloz-reklamacje.
 • Lub jak najszybciej skontaktować się sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.
 • W przypadku paczek odbieranych z Paczkomatu, przed zakończeniem procedury odbioru przesyłki należy zaznaczyć “Mam uwagi do paczki” na ekranie Paczkomatu, lub zgłosić ten fakt bezzwłocznie w Biurze Obsługi Klienta.      

 Dziękujemy za dokonanie zakupu i zachęcamy do skorzystania z naszej oferty w przyszłości 🙂   

Ograniczona gwarancja

Na niżej wymienione części akcesoria producent udziela 3 miesięcznej gwarancji

 •  piloty zdalnego sterowania do urządzeń
 •  akumulatory wymienne
 •  zasilacze sieciowe i samochodowe
 •  kable USB
 •  kable audio
 •  słuchawki akcesoryjne

Na niżej wymienione części akcesoria producent udziela 6 miesięcznej gwarancji

 •  wbudowane akumulatory
 •  uchwyty mocujące na szybę w produktach typu DVR
Formularze reklamacyjne/odstąpienia od umowy