Media-Tech Technical Support - Generel information

Denne side er dedikeret til de tekniske aspekter af Media-Tech produkter.

 • Vær opmærksom på, at de fleste problemer med udstyret kan løses uden at skulle kontakte producenten direkte.
  Hvis du støder på problemer med at bruge vores enheder, henvises til den betjeningsvejledning, der er knyttet til enheden.
 • Finder du ikke svaret på dit spørgsmål, så kontakt vores specialister, for de fleste problemer med udstyret kan løses via telefon eller e-mail uden at skulle indgive en klage. I mange tilfælde vil dette give dig mulighed for at spare tid forbundet med behovet for at levere varerne til tjenesten og pådrage dig eventuelle omkostninger i tilfælde af en uberettiget klage.
 •  Support er kun tilgængelig for produkter i det aktuelle tilbud og/eller købt inden for 24 måneder fra den aktuelle dato. En anmoder om teknisk support kan blive bedt om at fremlægge en kopi af købsbeviset for de varer, som bistanden skal gælde for.
 • Hvis du leder efter drivere eller manualer, skal du vælge fanen "Downloads". på produktsiden.
 • Kontakt med teknisk support for Media-Tech-produkter er tilgængelig på følgende e-mailadresse: support@media-tech.eu.
Betingelser for reklamation af varer

Vareklage

Vi gør forbrugerne opmærksomme på, at garantien på grundlag af gældende regler er en frivillig erklæring fra iværksætteren - garanten, det vil sige producenten, importøren, distributøren eller sælgeren, og vedrører varernes kvalitet.

Vær opmærksom på, at Media-Tech Polska sp. z o. o. ikke giver nogen garanti for produkter.

På grund af ovenstående  køber har ret til at reklamere over mangelfulde varer under garantien.

Garanti

På grundlag af garantien for mangler ved varen svarer sælgeren. Derfor et garantikrav forbrugeren forelægger sælgeren. Ved at gøre dette kan han henvise til den oplyste fysisk defekt (manglende overholdelse af kontrakten) eller juridisk mangel indkøbte forbrugsvarer.

Klage kræver ikke en skriftlig formularbrevet er dog den sikreste form, da det er bevis på dets indsendelse. I brevet kan forbrugeren angive sin anmodning og beskrive manglen. Det sender dem direkte til sælgeren af ​​iværksætteren. Det kan også sendes med posten, fx ved anbefalet brev med anmodning om returkvittering.

Husk! Sælger kan ikke gøre accept af reklamationen afhængig af levering af skattekvitteringen. Det er kun bevis for indgåelse af kontrakten.
Sælger er ansvarlig for defekte varer i 2 år siden udgivelsen. Klagefristen kan ikke forkortes ubrugte varer i hænderne.

fysisk defekt er produktets manglende overensstemmelse med kontrakten. Produktet har en fysisk defekt, hvis:

 • den har ikke de egenskaber, som et produkt af denne type burde have, for eksempel afbryder telefonen opkald, gryderetten går i stykker under påvirkning af høj temperatur
 • ikke har de egenskaber, som forbrugeren var sikret af sælger eller reklame, for eksempel har det medicinske udstyr ikke de helbredende egenskaber beskrevet af butiksmedarbejderen
 • det er ikke egnet til det formål, som køberen informerede sælgeren om ved indgåelsen af ​​kontrakten, hvis iværksætteren ikke har rejst indvendinger med hensyn til dets tilsigtede brug, for eksempel er uret ikke vandtæt i en dybde på mere end 20 m, og forbrugeren har inden købet informeret sælgeren om, at han har til hensigt at dykke over denne dybde
 • blev leveret til køber ufuldstændig, f.eks. en bærbar, der sælges uden oplader, selvom den burde have været inkluderet.

Juridisk mangel varer betyder, at varerne:

 • det er ejet af en tredjepart, for eksempel er det stjålet
 • den er behæftet med tredjemandsret, fx har tredjemand forkøbsret
 • er kendetegnet ved begrænsninger i brugen eller bortskaffelsen af ​​det som følge af en afgørelse eller dom fra en kompetent myndighed, for eksempel er det blevet sikret i straffesager som bevis i en sag.

Under garantien kan forbrugeren anmode sælgeren om:

 • bytte af varer til en ny
 • reparation af varerne
 • prisreduktion
 • træde tilbage fra kontrakten i tilfælde af en væsentlig mangel ved varen.

Sælgeren ved den første reklamation af et givet produkt kan foreslå en anden løsning end den, forbrugeren har valgt, skal den dog tage hensyn til følgende omstændigheder:

 • nem og hurtig udskiftning eller reparation af varer
 • manglens karakter - væsentlig eller ubetydelig
 • om produktet tidligere har været annonceret.

Sælger er forpligtet til at reagere på reklamationen inden for 14 dage.

Regler for indgivelse af klager

1. En enhed, der ikke er udstyret med producentens garantibevis, bør kun klages over på salgsstedet med købsbevis. Det annoncerede sæt skal være komplet og indeholde en beskrivelse af defekten.

2. Enheder udstyret med producentens garantikort kan annonceres på salgsstedet eller direkte hos Media-Techs garantiservice. Det påberåbte sæt skal være komplet med et købsbevis, et udfyldt og underskrevet garantikort og en beskrivelse af defekten. Der skal udfyldes en klageformular (klik for at udfylde klageformularen), print, underskriv og vedhæft emballagen med reklamationen.

3. Det påberåbte produkt vil blive genstand for en forundersøgelse, som skal kontrollere, om den af ​​kunden beskrevne mangel eksisterer, og om defekten ikke skyldes brugerens fejl. Kunden vil blive informeret om metoden og datoen for behandling af reklamationen inden for 14 dage fra datoen for modtagelse af varerne.

4. Kundens rettigheder under garantien udløber automatisk, hvis:

a. defekt forårsaget af en kortslutning af det elektriske system, som ikke var forårsaget af en fejlfunktion i produktet,

b. defekten er forårsaget af forkert installation eller brug af produktet på en måde, der ikke er i overensstemmelse hermed 
med den tilsigtede brug eller brugsanvisningen,

c. manglen er forårsaget af en mekanisk skade på produktet foretaget af kunden.

5. Hvis garantibrugeren anmelder urigtige eller vildledende forhold og forvolder skade på kautionisten, kan denne være forpligtet til at reparere den. Kunden er i dette tilfælde forpligtet til at dække kautionistens omkostninger til de aktiviteter, som kautionisten skulle udføre i forbindelse med at vildlede ham og fremsætte en uberettiget klage. Omkostningerne til disse aktiviteter er specificeret i nedenstående tabel. 
Efter verifikation returneres varerne for købers regning og risiko.

6. Hvis det leverede produkt ikke opfylder garantikravene, vil Kunden straks blive informeret herom.

7. Ved uberettigede reklamationer vil kunden blive opkrævet udgiften iflg prislisten nedenfor.

Omkostninger i forbindelse med indsendelse af uberettigede klager (gælder fra 25. december 2014)
Omkostninger til pakning og forsendelse af udstyret25 PLN
Diagnostik af funktionelt udstyr75 PLN
Diagnostik af udstyr mekanisk beskadiget af kunden50 PLN
Omkostningerne ved at opbevare en enhed, der ikke afhentes på servicestationen (efter den 21. dag fra reparationsdatoen)2 PLN / dag


Procedurer for indberetning af skader på forsendelser
OBS!  

 • Kontroller altid i nærværelse af pakkeleverandøren, at varerne ikke er blevet beskadiget under transporten, selvom den ydre emballage ikke er beskadiget.
 • I tilfælde af uoverensstemmelser bør en fotodokumentation af pakken udarbejdes i nærværelse af kureren på leveringstidspunktet.
 • I tilfælde af at indgive en klage, skal du udføre følgende trin:
 • Udfyld den elektroniske skadesrapport, som er tilgængelig på InPost-webstedet under fanen Kontakt på https://inpost.pl/protokol.
 • Udfyld derefter den elektroniske klageprotokol, der er tilgængelig på https://inpost.pl/kontakt/zloz-reklamacje.
 • Eller kontakt sælger hurtigst muligt for at få afklaret sagen.
 • I tilfælde af pakker, der er afhentet fra pakkeskabet, skal du, inden du afslutter pakkeafhentningsproceduren, vælge "Jeg har kommentarer til pakken" på pakkeskabets skærm, eller straks rapportere dette til kundeservicekontoret.      

 Tak for dit køb, og vi opfordrer dig til at benytte dig af vores tilbud i fremtiden 🙂   

Begrænset garanti

Producenten yder en 3-måneders garanti for det tilbehør, der er anført nedenfor

 •  enhedens fjernbetjeninger
 •  udskiftelige batterier
 •  net- og biladaptere
 •  USB kabler
 •  lydkabler
 •  tilbehør høretelefoner

Producenten yder en 6-måneders garanti for det tilbehør, der er anført nedenfor

 •  indbyggede genopladelige batterier
 •  glas monteringsbeslag på DVR produkter
Klage-/fortrydelsesformularer